Filosofie

Spelen in Speelzandt is spelen in de buitenlucht en in de natuur. De speeltuin daagt kinderen uit om te bewegen en tot vrij spel. Omdat de speeltuin midden in de natuur ligt, helpt het spelen bij het ontwikkelen van milieubewustzijn bij de kinderen. In Speelzandt is volop ruimte en mogelijkheid voor vrij spelen zonder voorwaarden. Bij de inrichting en het ontwerp van de speeltuin is hoofdzakelijk natuurlijk en duurzaam materiaal gebruikt, zodat de speeltuin helemaal past in de natuurlijke omgeving.

 

Kinderen moeten de mogelijkheid krijgen om hun eigen uitdagingen te stellen, hun eigen grenzen te ontdekken en hun vaardigheden in hun eigen tempo te ontwikkelen. Het nemen van risico’s in het spel leert kinderen met het bekende te variëren en nieuwe, nog niet ontdekte ideeën uit te testen. Kinderen worden wijs door vallen en opstaan en risico’s nemen hoort erbij.

Bij het ontwerpen van Speelzandt is uitgegaan van de richtlijnen Buiten spelen:

Ontwikkeling

– Motorische ontwikkeling: fijne- en/of groeve motoriek. De ontwikkeling van de lichamelijke bewegingen enerzijds genetisch bepaald en anderzijds gestimuleerd door de omgeving. Grove motoriek: in Speelzandt kunnen kinderen rennen en klimmen. Fijne motoriek: kleine bewegingen zoals taart bakken in de zandbak kunnen volop in Speelzandt.

– Cognitieve ontwikkeling: Het mentale proces van het opslaan, verwerken, terughalen en toepassen van kennis en informatie. Het voorstellend en probleemoplossend vermogen. Door een constructiespel leer een kind logisch gebruik te maken van informatie, het ontwikkelt cognitief denkvermogen. In Speelzandt kunnen kinderen hun fantasie helemaal de vrije loop laten gaan, waardoor de cognitieve vaardigheden bevorderd worden.

– Sociaal-emotionele ontwikkeling: Het ontwikkelen van een eigen persoonlijkheid, wat overeenkomt met verwachtingen en gedragingen (normen en waarden) uit de sociale omgeving. In Speelzandt kunnen de kinderen een eigen identiteit ontwikkelen en kennis maken met de regels van de samenleving. Heel belangrijk in Speelzandt is dat kinderen leren te spelen met elkaar, met en zonder beperking.

Fases in het spel

– Functioneel spel: Spelen zoals het spel bedoeld is. In Speelzandt kunnen kinderen bijvoorbeeld glijden van 2 grote glijbanen.

– Experimenteel spel: Als bekend is hoe de glijbaan werkt, is de volgende fase dat kinderen hun fantasie gaan gebruiken. Hoe kun je het speeltoestel nog meer gebruiken. Je kunt op verschillende manieren van de glijbaan af.

– Sociaal spel: In deze fasen worden alle eerdere opgedane ervaringen gedeeld en in praktijk gebracht. Kinderen gaan gezamenlijk spelen met het toestel of wedstrijdjes houden).

Spelvormen

– Bewegingsspel: Bewegen staat centraal bij het spelen. Rennen, balanceren, klimmen, glijden, fietsen, springen, graven en hangen. Door te bewegen ontwikkelen kinderen hun krachten motorische vaardigheid en leren de wereld om zich heen kennen.

– Constructiespel: bouwen en het maken van dingen staan centraal bij het spelen. Spelen met zand en water kan volop in Speelzandt. Constructiespel helpt bij het leren waarnemen, logisch denken, problemen oplossen en het geheugen trainen.

– Rollenspel: Het kind kruipt in de huid van een ander. Opvallend zijn vaak de exacte handelingen en traditionele rolverdeling. Vader en moeder, prinsen en prinsessen, piraten, Indianen en cowboys. Rollenspellen zijn voor kinderen belangrijk om indrukken te verwerken en door imitatie te oefenen voor later. In Speelzandt kunnen de kinderen hun fantasie helemaal de vrije loop laten gaan

– Wedstrijdspel: spelen met competitie-element is belangrijk voor kinderen. We rent het hardste, wie kan het beste zandkasteel bouwen, wie glijdt het snelste van de glijbaan. Het competitie-element zorgt ervoor dat het zelfbeeld van het kind ontwikkelt.