Over ons

Aan het strand van Langevelderslag in Noordwijk ligt natuurspeeltuin Speelzandt verscholen tussen de duinen te midden van de prachtige natuurgebieden Nationaal Park Hollands Duin, de Amsterdamse Waterleidingduinen en strandreservaat Noordvoort. Recreanten vanuit Noord- en Zuid-Holland, maar ook uit de regio en ver daarbuiten komen naar deze plek om te genieten van strand en duinen. De locatie van Speelzandt biedt de uitgelezen kans om te proeven aan het gebied en er kennis mee te maken.

 

De speeltuin Speelzandt is opgericht om het buitenspelen van kinderen van 0 tot 99 en meer in het bijzonder kinderen met een beperking te bevorderen. Stichting Speelzandt voorziet in een veilige en aantrekkelijke speelruimte met als doel kinderen spannende uitdagende en avontuurlijke belevenissen op te laten doen. Speelzandt is een ontmoetingsplek waar kinderen met en zonder beperking zich kunnen uitleven, waardoor het naastgelegen Natura2000-gebied wordt ontzien.

 

Speelzandt is vrij toegankelijk voor iedereen en gaat uit van het principe risicovol spelen. Tijdens risicovol spelen testen en verleggen kinderen hun grenzen door nieuwe activiteiten uit te proberen en hun angsten te overwinnen. De opwinding, spanning en trost die kinderen ervaren tijdens het ontdekken en opzoeken van hun grenzen maakt dat kinderen risicovol spelen heel leuk vinden.

 

Onze speeltoestellen voldoen aan de veiligheidsnormen van het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen (WAS). De speeltuin wordt jaarlijks gekeurd door TÜV Nederland. Het onderhoud van de speeltuin en -toestellen wordt uitgevoerd door medewerkers van St(r)andplaats Nederzandt en vrijwilligers

 

Het management en de coördinatie van het werk gebeuren vanuit Stichting Speelzandt. Hier zijn werkzaam:

 

In de akte van oprichting staat het volgende:
– Voorzitter: de heer J.F. Lammers
– Secretaris: de heer. E. de Beukelaar
– Penningmeester: mevrouw M.M. Pater-Hoffman
– Bestuursleden: de heer E. de Beukelaar en de heer M. Pater