Speeltuinregels

We willen in onze speeltuin voor iedereen een prettige en veilige sfeer creëren. Respect voor andere speeltuinbezoekers en de omgeving is een voorwaarde hiervan.

 

1. Het betreden van de speeltuin is op eigen risico.
2. Ouders zijn verplicht om op hun eigen kinderen te passen.
3. De Stichting kan niet aansprakelijk worden gesteld bij
beschadiging of bij het zoek raken van eigendommen.
4. Speeltoestellen zijn geschikt voor kinderen t/m 12 jaar.
5. In de speeltuin wordt niet gevochten, gepest, gediscrimineerd, vernield, vervuild noch gescholden. Agressief en/of onacceptabel gedrag tegenover andere kinderen, ouders, beheerders, toezichthouders etc. wordt niet getolereerd.
6. Het is verboden de speeltuin met honden te betreden.
7. Afval hoort in de daarvoor bestemde afvalbakken
gedeponeerd te worden.
8. Het water uit de waterspeelplaats is geen drinkwater!
9. Het is verboden alcoholhoudende drank en verdovende
middelen mee te nemen en te nuttigen in de speeltuin. Ook roken is niet toegestaan in de speeltuin!
10. Het bestuur behoudt zich het recht de speeltuin gesloten te houden.
11. Bij letsel kun je terecht bij de speeltuinmedewerker of het infokantoor voor EHBO.

 

Bij overtredingen van de regels geldt: Na twee waarschuwingen van het speeltuinpersoneel moet je de tuin verlaten. Na zware gebeurtenissen zoals vechten en stelen kan een speeltuinverbod van ten minste een week worden uitgesproken. Bij herhaaldelijke misdragingen kan een speeltuinverbod opgelegd worden Wij stellen ons niet aansprakelijk voor schade die voortkomt uit het niet naleven van deze regels!